Trang chủ Cloud Computing

Tổng quan Oracle VM VirtualBox là gì?

Tổng quan Oracle VM VirtualBox là gì?

Oracle VM VirtualBox là gì?

Oracle VM VirtualBox là một ứng dụng nền tảng, mã nguồn mở miễn phí để tạo, quản lý và chạy các máy ảo (VM). Máy ảo là các máy tính có thành phần phần cứng được mô phỏng bởi máy chủ. Đây là một hình ảnh của VirtualBox trong khi hoạt động.

Tìm hiểu thêm: Oracle là gì? Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu nổi tiếng nhất thế giới

Tổng quan Oracle VM VirtualBox là gì? - Ảnh 1.

Oracle VirtualBox cho phép bạn thiết lập một hoặc nhiều máy ảo (VM) trên một máy vật lý đơn lẻ và sử dụng chúng đồng thời, cùng với máy thực tế. Mỗi máy ảo có thể thực thi hệ điều hành riêng của mình, bao gồm các phiên bản Microsoft Windows, Linux, BSD và MS-DOS. Bạn có thể cài đặt và chạy bao nhiêu máy ảo tùy thích - giới hạn duy nhất là không gian đĩa và bộ nhớ.

Các tính năng của Oracle VirtualBox

- Miễn phí: Oracle VirtualBox là phần mềm nguồn mở và miễn phí.

>> Tìm hiểu thêm: Open-source Software là gì, bạn đã biết chưa?

- Tính di động: VirtualBox là một cross-platform Type 2 hypervisor, có nghĩa là một máy ảo được tạo trên một máy chủ có thể dễ dàng chạy trên máy chủ khác và bằng cách sử dụng Định dạng ảo hóa mở (OVF,Open Virtualization Format ), các máy khách có thể được nhập và xuất khi cần.

- Các nhóm VM: VirtualBox cung cấp tính năng nhóm. Tính năng này cho phép người dùng tổ chức các máy ảo theo cách riêng lẻ hoặc theo nhóm. Nói chung, các hoạt động như khởi động, đóng, tạm dừng, thiết lập lại, lưu trạng thái, tắt máy, tắt nguồn,... có thể được áp dụng cho các nhóm máy ảo như máy ảo cá nhân.

- Bổ sung khách: Đây là tập hợp các công cụ được cài đặt trên Guest OS nhằm cải thiện hiệu suất và cung cấp thêm các tích hợp và giao tiếp với hệ thống máy chủ.

- Snapshots: VirtualBox cung cấp tính năng lưu ảnh snapshot của thông tin trạng thái máy khách VM. Bạn có thể quay ngược thời gian và hoàn nguyên máy ảo.

>> Tham khảo thêm: Tìm hiểu về Snapshot trong cơ sở dữ liệu Oracle

- Hỗ trợ phần cứng tuyệt vời: VirtualBox hỗ trợ guest SMP, thiết bị USB, hỗ trợ ACPI đầy đủ, độ phân giải đa màn hình, hỗ trợ iSCSI tích hợp và khởi động mạng PXE.

Tổng quan Oracle VM VirtualBox là gì? - Ảnh 2.

Oracle VirtualBox hoạt động như thế nào?

Oracle VirtualBox có khả năng mở rộng và linh hoạt theo thiết kế. Về lý thuyết, ảo hóa phần mềm không quá phức tạp. Bạn có thể chạy nhiều hệ điều hành trên VirtualBox. Mỗi hệ điều hành khách có thể được khởi động, dừng và tạm dừng một cách độc lập.

Các hypervisor được thực hiện như một Ring 0 kernel service. Kernel chứa một trình điều khiển thiết bị được gọi là vboxsrv. Trình điều khiển thiết bị này quản lý các hoạt động hoặc nhiệm vụ như cấp phát bộ nhớ vật lý cho máy khách ảo, tải các mô-đun hypervisor cho các chức năng như lưu và khôi phục guest process context khi xảy ra gián đoạn máy chủ, chuyển quyền kiểm soát sang hệ điều hành khách để bắt đầu thực hiện và quyết định khi nào các sự kiện VT-x hoặc AMD-V cần được xử lý.

Guest sẽ quản lý lịch trình hệ điều hành trong quá trình thực thi. Guest chạy như một quá trình duy nhất và chỉ chạy khi được lên kế hoạch bởi một máy chủ lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Ngoài ra, còn có các trình điều khiển thiết bị bổ sung có sẵn khi guest cho phép hệ điều hành truy cập các tài nguyên như đĩa, bộ điều khiển mạng và các thiết bị khác.

Ngoài các kernel modules, còn có các quy trình khác chạy trên máy chủ hỗ trợ khách hoạt động. Khi một guest VM được bắt đầu từ VirtualBox GUI, quá trình VBoxSVC sẽ tự động bắt đầu ở chế độ nền.

Nguồn: Tech.vccloud.vn

>> Có thể bạn quan tâm: VMware vSphere là gì?

Kể từ ngày 05/11/2018, VCCloud chính thức đổi tên thành BizFly Cloud - là nhà cung cấp các dịch vụ đám mây hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với các dịch vụ nổi bật như: BizFly Cloud Server, BizFly CDN, BizFly Load Balancer, BizFly Pre-built Application, BizFly Business Mail, BizFly Simple Storage. Hãy tăng tốc thích nghi cho doanh nghiệp cùng các giải pháp công nghệ của BizFly Cloud tại đây.