Tags: UDP

Giao thức TCP và UDP - Phân biệt sự khác nhau cơ bản
Giao thức TCP và UDP - Phân biệt sự khác nhau cơ bản

TCP và UDP là các giao thức hoạt động trên IP được sử dụng rộng rãi nhất trên mạng Internet...

UDP là gì? Các ứng dụng và tính năng phổ biến của UDP
UDP là gì? Các ứng dụng và tính năng phổ biến của UDP

UDP (User Datagram Protocol) – Giao thức dữ liệu người dùng là một giao thức giao tiếp thay thế cho...