Tags: ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Mod Security cho Apache trên Ubuntu 16.04
Hướng dẫn cài đặt Mod Security cho Apache trên Ubuntu 16.04
Sys-Ops
24-10-2017

Máy chủ Web Apache là một trong những máy chủ Web được sử dụng thông dụng nhất trên thế giới....

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 trên Ubuntu 14.04

PHP 7 được phát hành vào 3/12/2015, sử dụng ít bộ nhớ hơn nhờ vào cấu trúc dữ liệu nhỏ...

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04
Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04
Sys-Ops
30-08-2017

Joomla là một trình quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở phổ biến sử dụng PHP và MySQL....

Cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu 18.04
Cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu 18.04

LAMP stack là một tập các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng với nhau trên một...