Tags: TLS

TLS là gì? Chức năng và cách hoạt động của giao thức TLS
TLS là gì? Chức năng và cách hoạt động của giao thức TLS

TLS được biết đến chủ yếu thông qua việc sử dụng trong duyệt web an toàn với chuẩn HTTPS và...

Cảnh báo! Nếu website của bạn không có TLS, khách hàng sẽ rời bỏ bạn
Cảnh báo! Nếu website của bạn không có TLS, khách hàng sẽ rời bỏ...

TLS (viết tắt của từ Transport Layer Security) còn được gọi là giao thức bảo mật tầng giao vận, nó...

Bắt đầu từ ngày hôm nay chứng chỉ SSL/TLS chỉ còn được cấp phép tối đa 398 ngày
Bắt đầu từ ngày hôm nay chứng chỉ SSL/TLS chỉ còn được cấp phép...

Bắt đầu từ hôm nay, thời gian hiệu lực của các chứng chỉ TLS mới sẽ giới hạn trong 398...

HTTPS Interception làm suy yếu bảo mật TLS
HTTPS Interception làm suy yếu bảo mật TLS
Security
02-05-2018

Tiêu chuẩn TLS - transport layer security hay còn gọi là giao thức bảo mật tầng giao vận. Giao thức...

Triển khai SSL/ TLS chấp nhận export-grade RSA keys (tấn công FREAK)
Triển khai SSL/ TLS chấp nhận export-grade RSA keys (tấn công FREAK)

Lỗ hổng có tên FREAK (viết tắt Factoring Attack on RSA-EXPORT Keys) cho phép tin tặc buộc các máy client...