Tags: TCP

Giao thức TCP và UDP - Phân biệt sự khác nhau cơ bản
Giao thức TCP và UDP - Phân biệt sự khác nhau cơ bản

TCP và UDP là các giao thức hoạt động trên IP được sử dụng rộng rãi nhất trên mạng Internet...

TCP là gì? Ưu điểm và cách Hoạt động như thế nào?
TCP là gì? Ưu điểm và cách Hoạt động như thế nào?

Một giao thức trong phạm vi mạng là một tập hợp các quy tắc và trình tự kiểm soát việc...