Tags: sys-Ops

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2

Distributed File System (DFS) là một giải pháp cho phép người quản trị tập trung các dữ liệu nằm rời...

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04
Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04
Sys-Ops
30-08-2017

Joomla là một trình quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở phổ biến sử dụng PHP và MySQL....

Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux
Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy linux với ưu điểm đơn...

Tìm hiểu về Iptables (phần 2)
Tìm hiểu về Iptables (phần 2)

Ở bài trước , chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, các table, chain, rule của iptables. Phần này...

Fai2ban là gì? Cách sử dụng SSH an toàn với Fail2ban
Fai2ban là gì? Cách sử dụng SSH an toàn với Fail2ban

Để kết nối đến các máy chủ ảo hay muốn điều khiển từ xa một máy chủ nào đó ta...

Sử dụng ERB trong file YAML
Sử dụng ERB trong file YAML
Sys-Ops
17-07-2017

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file config.yml thông...

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ
Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ
Sys-Ops
15-07-2017

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một...