Tags: Session

Session là gì? Session có tác dụng như thế nào?
Session là gì? Session có tác dụng như thế nào?

Session dịch ra tiếng Việt được hiểu là phiên làm việc trên website. Theo Google Analytics, nó là một nhóm...

Giải đáp Cookie là gì, Session là gì?
Giải đáp Cookie là gì, Session là gì?

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người...