Tags: openSSL

Tìm hiểu OpenSSL là gì? Lý do nên sử dụng OpenSSL?
Tìm hiểu OpenSSL là gì? Lý do nên sử dụng OpenSSL?

OpenSSL là một thư viện phần mềm sử dụng các mã nguồn mở để triển khai các giao thức mạng...

Lỗ hổng nghiêm trọng trong OpenSSL cho phép tin tặc giải mã HTTPS
Lỗ hổng nghiêm trọng trong OpenSSL cho phép tin tặc giải mã HTTPS
Security
15-07-2017

OpenSSL Foundation vừa mới phát hành bản vá lỗi cho một lỗ hổng có mức độ nguy hiểm cao trong...