Tags: Blockchain

Công nghệ blockchain là gì? Tìm hiểu về kỹ thuật blockchain
Công nghệ blockchain là gì? Tìm hiểu về kỹ thuật blockchain

Mặc dù hầu hết mọi người đều không quá xa lạ với thuật ngữ Blockchain, nhưng không phải ai cũng...

Nhược điểm của Blockchain
Nhược điểm của Blockchain

Blockchain là một “digital ledger” (sổ cái số). Blockchain chứa danh sách các transactions tăng đều đặn được gọi là...