Tags: ansible

Hướng dẫn cài đặt Nginx sử dụng Ansible
Hướng dẫn cài đặt Nginx sử dụng Ansible

Trước đây, TechBlog đã giới thiệu tới bạn một Serial lý thuyết về Ansible, trong bài này, chúng ta sẽ...

[Ansible] Phần 2 - Playbook
[Ansible] Phần 2 - Playbook
Sys-Ops
15-07-2017

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt , tôi đã giới thiệu một số command để thực thi...