[Loadavg] - Phần II: Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

1037
15-07-2017
[Loadavg] - Phần II: Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

Như đã đề cập trong phần I của bài viết về Loadavrg - Tổng quan Loadavg
Ba yếu tố gây ảnh hưởng đến Loadavg:

  • Cpu Utilization
  • Disk I/O
  • Network Traffic

Trong bài viết phần II, bạn và tôi sẽ cùng nhau phân tích sâu hơn ảnh hưởng ba yếu tố này tới Loadavg.

1. CPU utilization vs load average

Trong trường hợp CPU của bạn được dùng cho những tính toán rất nhẹ nhàng có thể xong tức thì nhưng số lượng process cần CPU lại rất cao, các process cần xử lý tại một thời điểm vượt mức CPU core server hiện có. Điều này nói lên rằng CPU của bạn đang bị quá tải process. Có nhiều lý do dẫn đến trường hợp này và mỗi trường hợp có nhiều cách giải quyết khác nhau.

Một ví dụ hay thấy trường hợp này là máy chủ web. Việc render các trang web là không hề nặng, tuy vậy với các máy chủ web chịu trafic lớn (số lượng connection lớn), các process phục vụ request sẽ phải xếp hàng dẫn đến tình trạng trang web bị phục vụ với thời gian kéo dài hơn.

Tuy nhiên trong quá trình vận hành hệ thống, không ít lần tải hệ thống lên rất cao mặc dù các tiến trình không thực sự sử dụng nhiều CPU. Vậy là lúc chúng ta xem xét yếu tố tiếp theo gây ra tải cao hệ thống.

2. Disk I/O vs load average

Trong phần này ta sẽ cùng nhau làm rõ một số vấn đề :

  • I/O wait ảnh hưởng loadavg như nào?
  • Khi nào I/O wait xảy ra?
  • Mối quan hệ I/O wait và CPU?
  • Khi nào thì high I/O wait?

I/O wait là giá trị thời gian mà một CPU (hoặc tất cả các CPU) idle bởi vì các tiến trình Runnable đang chờ đợi một hoạt động I/O disk được hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định.

I/O wait = ((CPU waiting on disk time)/ periods) * 100%   

Một trường hợp hay gặp trong database server:
Máy chủ DB dành thời gian chủ yếu đợi thao tác vào ra (I/O) như khi truy vấn cơ sở dữ liệu. Số lượng query lớn, số lượng truy vấn cần sắp xếp lớn nhưng dữ liệu cần sắp xếp lại rất bé, thời gian đợi dữ liệu từ disk lại cao. Vì vậy phần lớn CPU sẽ idle, nhưng loadavg vẫn cao.

Rối tung lên phải không nào? Để tôi ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hình dung:

Trong một truy vấn tốn thời gian là 1s để lấy 10.000 rows và thực hiện 1 số thao tác với các row đó:

Disk I/O vs load average

Process đi vào CPU để xử lý. CPU sẽ truy cập vào disk để lấy thông tin các rows. Tại thời điểm này CPU sẽ idle và chờ disk phản hồi, đây chính là thời điểm waiting on disk.

Như ảnh trên waiting on disk sẽ tốn 700ms trong 1s. I/O wait tại thời điểm này đo được là 70%.

Đến đây chắc hản các bạn cũng giống tôi thắc mắc ngưỡng của I/O wait. Vậy như nào là high I/O wait?

High I/O wait phụ thuộc vào số lượng CPU server đang có. 50% iowait của server 2 cpu chỉ tươg đương với 12.5% iowait trên server có 8 cpu. Tỉ lệ nghịch với số lượng cpu của server.

Disk I/O vs load average

Tổng quát lại : nếu phần trăm I/O wait lớn (1/số lượng cpu) * 100% thì đây là lúc bạn cần phải xem xét lại disk I/O hệ thống của mình.

3. Network traffic vs load average

Đã khi nào bạn gặp trường hợp tải hệ thống vẫn rất cao mặc dù I/O wait và CPU utilization tương đối thấp chưa? Nếu rồi thì có lẽ (có lẽ thôi nhé) hệ thống của bạn đang gặp phải trường hợp thứ 3 process waiting for Network I/O

Tôi sẽ thử vài ví dụ để chứng minh network cũng gây ảnh hưởng đến loadavg:

Network traffic vs load average

Thực hiện traffic nhận 50 nghìn package với khoảng 1,5Gb data qua lo interface. Ta cùng theo dõi CPU utilization và run-queue utilization.

CPU sử dụng 21% ở user mode và 79% ở kernel mode. Bởi vì tại thời điểm này linux kernel đang phaỉ làm việc rất nhiều để xử lý lượng lớn traffic.

Bảng thống kê loadavg hiện đang show ta thấy trung bình có 13 process trong run-queue và loadavg-1 đang sắp đạt mốc 13. Đây chính là dấu hiệu cho thấy loavg bị ảnh hưởng bởi quá trình thực hiện network I/O. Các process network đã sử dụng 1 lượng lớn thời gian của CPU và buộc loadavg tăng lên. Ta sẽ xác nhận điều này bằng các giá trị show trong top util

Network traffic vs load average

Như đã thấy các process network stress đã không thực sự sử dụng quá nhiều CPU. Việc tiêu thụ cpu chủ yếu là si = 50% cho thấy cpu utilization chủ yếu cho việc xử lý software interrupts.Chúng ta đã cùng phân tích một số các yếu tố ảnh hưởng loadavg, tuy nhiên điều này có thể vẫn còn chưa đủ. Bản chất Loadavg được tính toán dựa trên số lượng process chờ đợi trong run-queue. Do đó ngoài các process đang được xử lý, tải hệ thống vẫn tiếp tục tăng khi bạn có một hoặc một vài process trạng thái UNINTERRUPTIBLE_SLEEP đang chờ đợi thành phần khác như hardware hoặc software để tiếp tục xử lý.Linux includes processes in uninterruptible sleep in its load calculation. Such processes show with State 'D' in the usual process inspection tools. This state is usually used by device drivers waiting for disk or network IO. That "usual explanation" is true for Linux, but not most other unixesChúng ta đã cùng tìm hiều Loadavg là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng tới Loadavg và ảnh hưởng như thế nào? Hy vọng loạt bài viết về Loadavg của tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong công việc quản trị hệ thống.

Tài liệu tham khảo

www.teamquest.com/files/9214/2049/9761/ldavg1.pdf

en.wikipedia.org/wiki/Load_computing

www.softprayog.in/tutorials/load-average

Theo Bizfly Cloud chia sẻ


>>Tham khảo thêm: Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1

SHARE