Như đã thấy các process network stress đã không thực sự sử dụng quá nhiều CPU. Việc tiêu thụ cpu chủ yếu là si = 50% cho thấy cpu utilization chủ yếu cho việc xử lý software interrupts.Chúng ta đã cùng phân tích một số các yếu tố ảnh hưởng loadavg, tuy nhiên điều này có thể vẫn còn chưa đủ. Bản chất Loadavg được tính toán dựa trên số lượng process chờ đợi trong run-queue. Do đó ngoài các process đang được xử lý, tải hệ thống vẫn tiếp tục tăng khi bạn có một hoặc một vài process trạng thái UNINTERRUPTIBLE_SLEEP đang chờ đợi thành phần khác như hardware hoặc software để tiếp tục xử lý.Linux includes processes in uninterruptible sleep in its load calculation. Such processes show with State 'D' in the usual process inspection tools. This state is usually used by device drivers waiting for disk or network IO. That "usual explanation" is true for Linux, but not most other unixesChúng ta đã cùng tìm hiều Loadavg là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng tới Loadavg và ảnh hưởng như thế nào? Hy vọng loạt bài viết về Loadavg của tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong công việc quản trị hệ thống.

Tài liệu tham khảo

www.teamquest.com/files/9214/2049/9761/ldavg1.pdf

en.wikipedia.org/wiki/Load_computing

www.softprayog.in/tutorials/load-average


>>Tham khảo thêm: Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1