Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud

347
06-07-2024
Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách deploy một ứng dụng Django lên dịch vụ App Engine. Bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn project Django và push nó lên GitHub.

Các bước triển khai

Tôi cần chuẩn bị gì trước khi triển khai?

Bạn cần chuẩn bị một project Django và đẩy lên repo GitHub. Dưới đây là thông tin về môi trường và công nghệ sử dụng:

Python: 3.10.10

Django: 4.1.7

Domain: example.com

1. Chuẩn bị project Django

Làm sao để lưu thông tin phiên bản Python đang sử dụng?

Với project django, bạn cần tự chuẩn bị sẵn project cho mình. Tại cây thư mục của project, bạn có thể tạo file runtime.txt để lưu thông tin của phiên bản python đang sử dụng.

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 1.

2. Xuất thư viện đang sử dụng

Làm sao để xuất các thư viện Python của project?

Chạy lệnh sau trong terminal:

pip freeze > requirements.txt
Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 3.

3. Tạo file Procfile

Procfile là gì và tôi cần làm gì với nó?

Procfile chứa lệnh để chạy ứng dụng trên App Engine. Tạo file Procfile với nội dung sau:

web: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

như vậy trên Procfile ta có thể điền như sau:

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 5.

4. Push ứng dụng lên GitHub

Như vậy là bạn đã chuẩn bị xong. Giờ bạn có thể push ứng dụng này lên github

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 6.

5. Khởi tạo ứng dụng trên App Engine

Làm sao để tôi khởi tạo ứng dụng trên App Engine của Bizfly Cloud?

Bạn truy cập vào dịch vụ App Engine của Bizfly Cloud và khởi tạo một ứng dụng mới. Cấu hình các thông số theo hướng dẫn trên giao diện và nhấn Xác nhận để hoàn thành.

Bạn có thể tham khảo các mục cấu hình như sau:

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 7.

Sau khi hoàn thành ta được kết quả sau:

Hướng dẫn triển khai ứng dụng Django lên App Engine của Bizfly Cloud - Ảnh 8.

6. Cấu hình domain

Làm sao để cấu hình domain cho ứng dụng Django?

Thêm domain vào ALLOWED_HOSTS trong file settings.py:

ALLOWED_HOSTS = ['example.com', '0.0.0.0']

Tôi cần làm gì để đăng nhập vào trang admin?

Thêm cấu hình CSRF_TRUSTED_ORIGINS trong file settings.py:

CSRF_TRUSTED_ORIGINS = ['https://example.com']

Kết luận

Sau khi hoàn thành các bước, tôi sẽ đạt được điều gì?

Bạn sẽ deploy thành công ứng dụng Django lên App Engine

Chúc bạn thành công!

SHARE