Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012

1772
07-09-2018
Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012

Trong bài viết hôm nay, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản SQL Server 2012 cụ thể và chi tiết kèm hình ảnh minh họa.

Bước 1: Mở phương tiện cài đặt trong cửa sổ mới và nhấp chuột phải vào tập tin cài đặt để chạy "As Administrator".

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 1.

Bước 2: Trung tâm cài đặt

Sau khi chạy file thiết lập, bạn sẽ được chuyển hướng đến Trung tâm phương tiện cài đặt (Installation Media Center) nơi bạn tìm thấy được các tùy chọn khác nhau. Nhấp vào phần Cài đặt và bạn sẽ thấy cửa sổ sau đây.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 2.

Từ đây, bạn có thể thực hiện cài đặt SQL Server độc lập hoặc bạn có thể thêm bất kỳ tính năng bổ sung nào vào các phiên bản SQL Server đã cài đặt. Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cấp phiên bản SQL Server của mình, cũng có một tùy chọn để thực hiện điều này.

Vì chúng tôi muốn thực hiện cài đặt độc lập, chúng tôi sẽ lựa chọn tùy chọn 1. Nhấp vào liên kết đầu tiên và quá trình cài đặt bắt đầu.

Bước 3: Thiết lập quy tắc hỗ trợ

Trước khi tiến hành các bước cài đặt, SQL Server setup chạy một thiết lập để kiểm tra tất cả những yếu tố cần thiết cho việc cài đặt. Phần kiểm tra này là một loại xác minh để đảm bảo bạn có thể tiếp tục việc cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 3.

Nếu bất kỳ kiểm tra nào không thành công, bạn sẽ nhận được thông báo không thành công trong cột trạng thái và bạn sẽ không thể tiếp tục quá trình cài đặt.

Nếu tất cả các yêu cầu hoàn thành, bạn sẽ "passed" tại cột Trạng thái. Nhấp vào OK.

Bước 4: Product Key

Chọn bản SQL Server bạn muốn cài đặt trên máy của mình bằng product key và nhấp vào Next.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 4.

Bước 5: Thời hạn cấp phép (License Term)

Chấp nhận giấy phép bằng cách nhấp vào "I accept license terms." Nhấp vào Next.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 5.

Bước 6: Cập nhật sản phẩm (Product Updates)

Ở đây, setup sẽ tìm kiếm các bản cập nhật sản phẩm mới nhất để nâng cao hiệu năng SQL Server. Trong trường hợp này, phần mềm đã tìm thấy một bản cập nhật 22 MB như bên dưới.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 6.

Bước 7: Cài đặt tập tin cài đặt

Tại cửa sổ này, bạn sẽ nhấn nút Install để cài đặt các bản cập nhật.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 7.

Bước 8: Thiết lập quy tắc hỗ trợ (Support Rules)

Sau khi hoàn tất thành công bước trước, thiết lập sẽ chạy lại một lần nữa để đảm bảo sự trơn tru cho quá trình cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 8.

Bước 9: Thiết lập vai trò (role)

Ở bước này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn như cài install SQL Server instance hoặc install instance của Analysis Service với tích hợp SharePoint. Theo mặc định, SQL Server Feature Installation sẽ được chọn.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 9.

Nếu bạn chọn "All Features with Default", những yếu tố sau sẽ được đặt theo mặc định:

Trên trang Feature Selection, tất cả các tính năng sẽ được chọn theo mặc định.

Trên trang Server Configuration, tài khoản mặc định sẽ được đặt.

Trên trang Database Engine Configuration, tài khoản đăng nhập hiện tại của bạn sẽ được thêm dưới dạng Quản trị viên Máy chủ (Server Administrator).

Bước 10: Cài đặt các thành phần hoặc tính năng

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 10.

Chọn các thành phần bạn muốn cài đặt trên máy. Sau đây là mô tả cho các thành phần được liệt kê ở trên.

- Database Engine Services: Cho phép bạn cài đặt SQL Server instance.

- Analysis Services: Cho phép bạn cài đặt Analysis Services instance trên node độc lập hoặc trên node cụm.

- Reporting Services: Cho phép bạn cài đặt máy chủ làm máy chủ báo cáo.

- SQL Server Data Tool: Cho phép bạn cài đặt công cụ SQL Server Developer làm việc với các gói tích hợp. Trong quá trình cài đặt SQL Server 2008, bạn sẽ tìm thấy dịch vụ này có tên là "Business Intelligence Development Studio".

- Integration Services: Cho phép bạn cài đặt Integration Services.

- Management Tool: Cho phép bạn cài đặt công cụ cấu hình quản lý SQL Server bao gồm command line and power shell .

Nếu bạn đã chọn "All Features with Default" ở bước trước, tất cả các thành phần này sẽ được kiểm tra tự động.

Bước 11: Quy tắc cài đặt (Installation Rules)

Sau khi lựa chọn các tính năng cần cài đặt, setup sẽ chạy một kiểm tra để đảm bảo cấu hình máy của bạn có tương thích hay không để tiếp tục quá trình cài đặt này.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 11.

Nếu tất cả đã đạt yêu cầu, hãy nhấp vào Next.

Bước 12: Cấu hình (Instance Configuration)

Bước này sẽ hỏi bạn loại instance nào bạn muốn cấu hình, tại bước này, chúng ta có thể cài đặt Default hoặc Named instance. Nếu phiên bản mặc định đã được cài đặt, bạn sẽ phải tiếp tục với named instance.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 12.

Chọn loại cá thể bạn muốn cài đặt. Nếu bạn muốn thay đổi thư mục gốc của cá thể, bạn có thể thay đổi nó từ tùy chọn "Instance root directory". Từ thư mục này bạn có thể thấy được những cá thể đã được cài đặt trên máy của mình. Như ảnh chụp màn hình ở trên, chúng tôi đã cài đặt 2 phiên bản trên máy của mình.

Sau khi cấu hình cá thể, click Next.

Bước 13: Tóm tắt yêu cầu không gian đĩa ( Disk Space requirement summary)

Ở bước này, bạn sẽ nhận được bản tóm tắt không gian đĩa, hiển thị dung lượng ổ đĩa mà cá thể sẽ sử dụng trên máy.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 13.

Bước 14: Cấu hình máy chủ

Trong bước này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để chỉ định Service Accounts và Collation Configuration.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 14.

Trong tab Service Account, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để đặt tên và mật khẩu tài khoản cho bất kỳ dịch vụ nào; bạn cũng có thể chọn loại khởi động là thủ công hay tự động cho những dịch vụ đó. Bạn nên đặt SQL Services thành Tự động.

Tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy tab Collation, nơi bạn có thể thiết lập collation level cho SQL Server và Analysis Services. Loại đối chiếu bạn chọn ở đây sẽ được đặt làm đối chiếu mặc định cho cá thể.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 15.

Sau khi thực hiện các bước trên, hãy nhấp vào Next.

Bước 15: Cấu hình Database Engine (Database Engine Configuration)

Đây là bước quan trọng nhất vì ở đây bạn sẽ cấu hình các servers configuration, thư mục dữ liệu và tùy chọn file stream.

Tại tab Server Configuration, bạn sẽ tìm thấy chế độ xác thực và cấu hình tài khoản SQL Server System Administrator [SA].

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 16.

Nếu bạn thấy tab Data Directories, bạn sẽ tìm thấy root directory và các thư mục sau:

- Data root directory

- User database directory

- System database directory

- User database log directory

- Temp data và log directories

- Backup location

Bạn có thể thay đổi các vị trí này theo ý muốn.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 17.

Trong FileStream tab, bạn sẽ thấy tùy chọn để kích hoạt tính năng FileStream.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 18.

Sau khi hoàn thành bước này, click Next.

Bước 16: Cấu hình dịch vụ phân tích (Analysis Services)

Nếu bạn đã chọn Analysis Services được cài đặt trên máy, bạn sẽ thấy tùy chọn này trong quá trình cài đặt.

Hoàn tất bước này bằng cách chọn chế độ máy chủ và thêm Analysis Services Administrator.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 19.

Chỉ định thư mục dữ liệu Analysis Services như được hiển thị bên dưới.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 20.

Click Next.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 21.

Bước 17: Bộ điều khiển phát lại phân tán (Distributed Replay Controller)

Nếu bạn đã chọn cài đặt tất cả các tính năng được chia sẻ, bạn sẽ nhận được tính năng này và bước tiếp theo để hoàn tất.

Ở bước này, bạn sẽ tìm thấy Distributed Replay Controller. Tính năng này giúp bạn đánh giá tác động của việc nâng cấp SQL Server trong tương lai.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 22.

Điều này tương tự với SQL Server Profile, Distributed Replay Controller phát lại một captured trace đối với một môi trường thử nghiệm được nâng cấp. Tính năng này có thể sử dụng nhiều máy tính để phát lại dữ liệu theo dõi (trace data) và mô phỏng khối lượng công việc quan trọng của nhiệm vụ.

Thêm user để có quyền truy cập không giới hạn vào Distributed Replay client service và nhấp vào Next.

Bước 18: Distributed Replay Client

Đây là một trong các thành phần của bộ điều khiển phân phối phát lại (Distributed Replay Controller), trong đó một hoặc nhiều máy tính (vật lý hoặc ảo) chạy dịch vụ Windows có tên SQL Server Distributed Replay client. Ứng dụng Distributed Replay client làm việc cùng nhau để mô phỏng tải công việc đối với một cá thể của SQL Server.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 23.

Nhập Controller Name để máy khách sẽ liên lạc với Distributed Replay Client Service. Đây là thông số tùy chọn và giá trị mặc định là 'BLANK'.

Chỉ định thư mục làm việc cho Distributed Replay client service.

Chỉ định thư mục kết quả cho Distributed Replay client service.

Click Next.

Bước 19: Báo cáo lỗi cho Microsoft

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 25.

Click Next.

Bước 20: Quy tắc cấu hình cài đặt (Installation Configuration Rule)

Tại bước này, thiết lập sẽ thực hiện kiểm tra lần cuối để đảm bảo hoạt động cài đặt trơn tru nhất.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 26.

Nếu tất cả các quy tắc "passed", click Next.

Bước 21: Tóm tắt cài đặt

Tại đây bạn sẽ nhận được bản tóm tắt cài đặt như bên dưới.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 27.

Nếu bạn hài lòng với mọi thứ, hãy nhấp vào nút Install và bạn đã sẵn sàng.

Bước 22: Sẵn sàng hoạt động

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy tiến trình như sau.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 28.

Các cài đặt này sẽ mất một lúc để hoàn thành.

Bước 23: Cài đặt hoàn tất

Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được cửa sổ sau. Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn các thành phần được cài đặt trên máy của bạn bằng thông báo "Succeeded" trong cột Trạng thái.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 29.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được vị trí của tệp nhật ký của quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 24: Xác minh

Mở SSMS và kết nối cá thể và bạn đã sẵn sàng khám phá.

Hướng dẫn chi tiết 24 bước cài đặt SQL Server 2012 - Ảnh 30.

Vậy là cài đặt đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: SQL server là gì? Cập nhật hệ tính năng mới cho Microsoft SQL Server

Kể từ ngày 05/11/2018, VCCloud chính thức đổi tên thành BizFly Cloud - là nhà cung cấp các dịch vụ đám mây hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với các dịch vụ nổi bật như: BizFly Cloud Server, BizFly CDN, BizFly Load Balancer, BizFly Pre-built Application, BizFly Business Mail, BizFly Simple Storage. Hãy tăng tốc thích nghi cho doanh nghiệp cùng các giải pháp công nghệ của BizFly Cloud tại đây.

SHARE