Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows)

387
08-07-2024
Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows)

Trong quá trình làm việc, để thuận tiện, chúng ta có thể sử dụng cùng một lúc nhiều session. Để thực hiện việc này bạn có thể thao tác seting cho server theo các bước như hướng dẫn sau:

Bật chế độ đăng nhập nhiều phiên RDP cùng một lúc

Đầu tiên, để sử dụng được tình huống này chúng ta cần khởi động chế độ đăng nhập nhiều session.

Bước 1: Truy cập remote vào server của bạn và mở RUN → gpedit.msc.

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 1.

Bước 2: Bạn vào đường dẫn sau: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections. Sau đó bạn chỉnh sửa 2 file:

  • Limit number of connections.
  • Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session.

Bạn thao tác như hướng dẫn trong hình dưới đây:

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 2.

Bước 3: Setting Limit number of connections: Chọn số lượng session kết nối tối đa như trong hình dưới:

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 3.

Bước 4: Setting Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session:

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 4.

Sau khi setting xong, bạn lấy một máy khác để kết nối tới server của bạn, từ đây bạn sẽ chọn được các session mà mình đã đăng nhập trước đó.

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 5.

Tắt chế độ đăng nhập nhiều phiên RDP cùng một lúc

Sau thời gian sử dụng, nếu bạn không còn nhu cầu nữa, bạn có thể thực hiện tắt các session đó đi. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tương tự như khi bật lên, bạn truy cập remote vào server của mình và mở RUN → gpedit.msc.

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 6.

Bước 2: Bạn vào đường dẫn sau: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections. Sau đó bạn lại chỉnh sửa 2 file:

  • Limit number of connections.
  • Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session.

Bạn thao tác như trong hình dưới đây:

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 7.

Bước 3: Setting Limit number of connections. Bạn chọn Not Configured, sau đó chọn Apply.

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 8.

Bước 4: Setting Restrict Remote Desktop Services user to a single Remote Desktop Services session. Tại cửa sổ trình duyệt bạn có hai lựa chọn là Not Configured hay Enabled. Bạn thực hiện chọn một trong hai phương án, phương án nào cũng đều được.

Hướng dẫn cách enable/dissable Multiple RDP Session (Remote Desktop Windows) - Ảnh 9.

Sau khi setting xong, bạn làm tương tự như khi bật nhiều sesion một lúc, đó là thử lấy một máy khác và connect tới server, bạn sẽ thấy không còn hiện tượng chọn session nữa.

Chúc các bạn thành công.

SHARE