Hầu hết các phiên bản Windows, bao gồm Windows 10/8.1/7 hay Windows Server 2016/2012/2008 đều gặp phải lỗ hổng này. Người dùng được khuyến cáo ngay lập tức cài đặt các bán vá mới nhất của Microsoft thông qua tính năng Windows Update.