Trang chủ Infographic

Tìm hiều về SQL Injection

Tìm hiều về SQL Injection

Tấn công nhúng mã SQL, hay còn gọi là SQL injection (Structured Query Language injection), là một dạng tấn công phổ biến nhất hiện nay, nhằm vào cơ sở dữ liệu SQL.

Đây là một kĩ thuật giúp cho các hacker đánh cắp thông tin người dùng thông qua các lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp.

Hãy cùng điểm qua những thông tin khái quát nhất về dạng tấn công này nhé!