Tags: Local storage

Local storage là gì? Những lưu ý khi sử dụng Local storage
Local storage là gì? Những lưu ý khi sử dụng Local storage

Local Storage là một tính năng mới được trang bị cho HTML5, cho phép bạn lưu trữ dữ liệu cục...

8 thư viện JavaScript để xử lý Local Storage (lưu trữ cục bộ) tốt hơn
8 thư viện JavaScript để xử lý Local Storage (lưu trữ cục bộ) tốt...

Để xử lý Local Storage tốt hơn, nhiều thư viện tiện ích đã được phát triển trong vài năm qua....