Tags: facebook

Google, Facebook đã đặt máy chủ ở Việt Nam hay chưa?
Google, Facebook đã đặt máy chủ ở Việt Nam hay chưa?

Trong khi dư luận đang tranh cãi gay gắt, Facebook và Google từ lâu đã đặt hàng ngàn máy chủ...

Xóa ảnh của bất kỳ ai trên Facebook chỉ nhờ tính năng này!
Xóa ảnh của bất kỳ ai trên Facebook chỉ nhờ tính năng này!

Việc xóa ảnh của bất kỳ ai đó trên Facebook chưa bao giờ trở nên dễ dàng đến thế nếu...