Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java

1379
29-03-2019
Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java

JRE (Java Runtime) là một yếu tố cần thiết để chạy các chương trình Java. Trong đó, JDK (java development kit) – bộ công cụ phát triển java bao gồm JRE cùng một số các công cụ phát triển (như trình biên dịch và trình gỡ lỗi), là cơ sở để viết cũng như chạy các chương trình Java. Nói cách khác, JRE là tập con của JDK. Để viết Chương trình Java, cùng Bizfly Cloud  tải JDK cùng với JRE

>>Tìm hiểu thêm về JDK: JDK là gì? Tìm hiểu Java Development Kit

Cách cài đặt JDK trên Windows

Điều đầu tiên bạn cần lưu ý là chỉ nên cài đặt JDK mới nhất. Mặc dù bạn có thể cài đặt đồng thời nhiều phiên bản JDK/JRE, nhưng việc này sẽ gây ra một sự lộn xộn, không đồng nhất

Nếu trước đây bạn đã cài đặt (các) phiên bản JDK/JRE cũ, hãy hủy cài đặt TẤT CẢ các phiên bản này. Đến " Control Panel" -> ( optional - tùy chọn) -> " Programs " -> "Programs and Features " -> Hủy cài đặt TẤT CẢ các chương trình bắt đầu bằng "Java", chẳng hạn như " ava SE Development Kit ...", " Java SE Runtime..." , " Java X Update...". V.v…

Bước 1: Tải JDK về máy

Đến trang web tải Java SE @ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/doads/index.html.

Từ "Java Platform, Standard Edition" -> "Java SE 11.0. {X}", trong đó {x} biểu thị số cập nhật bảo mật đang chạy nhanh ⇒ Click vào "Oracle JDK" "Download".

Trong "Java SE Development Kit 11.0.{x} }" ⇒ Kiểm tra "Accept License Agreement".

Chọn JDK cho hệ điều hành "Windows". Tải xuống trình cài đặt "exe" (ví dụ: "jdk-11.0. {X} _windows-x64_bin.exe" - khoảng 150MB).

Bước 2: Cài đặt JDK

Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java - Ảnh 1.

Chạy trình cài đặt đã tải xuống (ví dụ: "jdk-11.0. {X} _windows-x64_bin.exe"), hỗ trợ cài đặt cả JDK và JRE.

Theo mặc định, JDK được cài đặt trong thư mục "C:\Program Files\Java\jdk-11.0. {X}", trong đó {x} biểu thị số cập nhật. Chấp nhận các cài đặt mặc định và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt JDK.

Sử dụng "File Explorer" điều hướng đến "C:\Program Files\Java" để kiểm tra các thư mục con. Nhớ chú ý đến thư mục JDK được cài đặt, đặc biệt là số cập nhật {x}, hệ số sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo.

Trong biểu đồ sau, thư mục đã cài đặt JDK là "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.1", trong đó {x} = 1.

Trong bài viết này, thư mục cài đặt JDK là <JAVA_HOME>.

Bước 3: Ghép thư mục "bin" của JDK trong PATH

Dấu nhắc lệnh của Windows (CMD) tìm kiếm thư mục hiện tại và các thư mục được liệt kê trong biến môi trường PATH (hoặc biến hệ thống) để chạy các chương trình. Các chương trình của JDK (như trình biên dịch Java "javac.exe" và Java runtime "java.exe") nằm trong thư mục con "bin" của thư mục cài đặt JDK. Bạn cần ghép "bin" của JDK trong PATH để chạy các chương trình JDK.

Để chỉnh sửa biến môi trường PATH trong Windows 10:

Khởi chạy "Control Panel" ⇒ (Optional) " System and Security" "System" ⇒ Nhấp vào " Advanced system settings" trên khung bên trái.

Chuyển sang tab "Advanced" ⇒ Nhấp vào nút "Environment Variables".

Trong "System Variables" (khung bên dưới), cuộn xuống để chọn biến "Path" Click " Edit...".

Đối với bản Windows 10 mới cập nhật:

Bạn sẽ thấy một BẢNG liệt kê tất cả các mục PATH hiện có (nếu không, hãy thực hiện bước tiếp theo). Nhấp vào "New" ⇒ Sau đó, click "Browse" và điều hướng đến thư mục "bin" của JDK, tức là "c:\Program Files\Java\jdk-11.0. {X}\bin", trong đó {x} là số cài đặt được cập nhật. Chọn "Move Up" để di chuyển mục này đến TOP.

Bỏ qua bước tiếp theo.

Đối với Windows 10 bản cũ:

(Lưu ý: Bạn cần đọc kỹ các thao tác trước khi thực hiện bước này! Đừng nhấn "Apply" hoặc "OK" cho đến khi bạn chắc chắn 101% bởi không có nút UNDO !!!)

(Để AN TOÀN, hãy sao chép nội dung của " Variable value" sang Notepad trước khi thay đổi !!!)

Trong trường "Variable value", thêm vào "c:\Program Files\Java\ jdk-11.0. {X}\bin" (trong đó {x} là số cập nhật cài đặt của bạn). Trước tất cả các thư mục hiện có, thêm (;) để tách thư mục bin của JDK khỏi phần còn lại của các thư mục hiện có. KHÔNG XÓA bất kỳ mục hiện có nào; nếu không, một số ứng dụng hiện có có thể không chạy được.

Variable name : PATH

Variable value: c:\Program Files\Java\jdk-11.0.{x}\bin;[do not delete exiting entries...]

Bước 4: Xác nhận cài đặt JDK

Khởi chạy một CMD thông qua một trong các cách sau:

Nhấp vào nút "Search" ⇒ Nhập "cmd" Chọn " Command Prompt" hoặc

Nhấp chuột phải vào "Start" ⇒ run ... nhập "cmd" hoặc

Nhấp vào nút "Start" ⇒ Windows System Command Prompt

Thực hiện các lệnh sau để xác nhận cài đặt JDK:

1.  Lệnh "path" để liệt kê nội dung của biến môi trường PATH. Kiểm tra để đảm bảo rằng "bin" của JDK đã được list trong PATH.

2.  path

3.  PATH=c:\Program Files\Java\jdk-11.0.{x}\bin;[other entries...]

4.  Thực hiện các lệnh sau để xác nhận rằng JDK/JRE được cài đặt và hiển thị đúng phiên bản

5.  // Display the JDK version

6.  javac -version

7.  javac 11.0.1

8.   

9.  // Display the JRE version

10. java -version

11. java version "11.0.1" 2018-10-16 LTS

12. Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.1 13-LTS)

13. Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.1 13-LTS, mixed mode)

Bước 5: Viết chương trình Java Hello-World

Tạo một thư mục để lưu các công việc, ví dụ: "d:\myProject" hoặc "c:\myProject". KHÔNG lưu trong" Documents" hoặc " Desktop" vì như vậy sẽ khó để định vị các tệp đang làm. Tên thư mục không được chứa các ký tự trống hoặc đặc biệt. Sử dụng tên ngắn nhưng có ý nghĩa vì nó dễ gõ hơn.

Khởi chạy trình soạn thảo văn bản lập trình (như TextPad, NotePad , Sublime Text, Atom). Bắt đầu với một tệp mới và nhập code nguồn sau. Lưu tệp dưới dạng "Hello.java", trong thư mục công việc của bạn (ví dụ: d: \ myProject).

/*

* First Java program to say Hello

*/

public class Hello { // Save as "Hello.java" under "d:\myProject"

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, world!");

}

}

Bước 6: Biên dịch và chạy chương trình Java Hello-World

Để biên dịch mã nguồn "Hello.java":

Mở một CMD Shell (Searchenter "cmd" ⇒ chọn "Command Promp").

Lưu ổ đĩa hiện tại vào ổ đĩa mà bạn đã lưu tệp nguồn "Hello.java".

Nếu bạn sử dụng ổ đĩa "c", hãy bỏ qua bước này.

Nếu bạn sử dụng ổ đĩa "d", nhập "d:" như sau:

d:

D:\xxx>

Đặt Thư mục làm việc hiện tại vào thư mục mà bạn đã lưu tệp nguồn thông qua lệnh cd (Change Directory). Ví dụ: giả sử tệp nguồn được lưu trong thư mục "myProject".

cd \myProject

D:\myProject>

Dùng lệnh dir (List Directory) để xác nhận rằng tệp nguồn của bạn có trong thư mục hiện tại.

dir

......

xx-xxx-xx xx:xx PM 277 Hello.java

Gọi ra trình biên dịch JDK "javac" để biên dịch mã nguồn "Hello.java".

javac Hello.java

Quá trình biên dịch sẽ thành công nếu dấu nhắc lệnh trả về. Nếu không, thông báo lỗi sẽ được hiển thị. Sửa lỗi trong tệp nguồn của bạn và biên dịch lại. Kiểm tra "Common JDK Installation Errors", nếu bạn gặp sự cố khi biên dịch chương trình.

Đầu ra của quá trình biên dịch là một Java class có tên là "Hello. Class". Thực hiện lệnh dir (List Directory) một lần nữa để kiểm tra đầu ra.

dir

......

xx-xxx-xx xx:xx PM 416 Hello.class

xx-xxx-xx xx:xx PM 277 Hello.java

......

Để chạy chương trình, gọi Java Runtime "java":

java Hello

Hello, world!

Theo BizFly Cloud tổng hợp

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: jdk
SHARE