Tags: bảo mật

Triển khai SSL/ TLS chấp nhận export-grade RSA keys (tấn công FREAK)
Triển khai SSL/ TLS chấp nhận export-grade RSA keys (tấn công FREAK)

Lỗ hổng có tên FREAK (viết tắt Factoring Attack on RSA-EXPORT Keys) cho phép tin tặc buộc các máy client...

Máy chủ Memcached bị tấn công bởi DDoS khuyếch đại khổng lồ
Máy chủ Memcached bị tấn công bởi DDoS khuyếch đại khổng lồ

Một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) có thể được khuếch đại lên gấp 51.200 lần so với...

Phòng ngừa tấn công DDOs sao cho hiệu quả
Phòng ngừa tấn công DDOs sao cho hiệu quả

Tấn công từ chối dịch vụ Distributed Denial-of-Service (viết tắt là DDoS) nhằm gây cạn kiện tài nguyên hệ thống...