BẢNG GIÁ

GIÁ THUÊ BAO GÓI LƯU TRỮ THEO THÁNG (CHƯA BAO GỒM 10% VAT)
Lưu trữ
Dung lượng lưu trữ được tính toán trung bình theo đơn vị GB/giờ (mỗi Gigabyte sử dụng mỗi giờ).
Giá theo giờ: 2.5 (VNĐ/GB/giờ)
Truy vấn
Các thao tác truy xuất đến dịch vụ BizFly Simple Storage: PUT, COPY, POST, LIST, các thao tác thay đổi cấu hình, ...
Đơn giá: 100 (VNĐ/1000 lượt truy vấn)
Lưu lượng truyền tải
Lưu lượng truyền tải (data transfer) bao gồm lưu lượng download file và lưu lượng truyền tải sang hệ thống khác (ví dụ CDN). Nhưng không bao gồm lưu lượng upload file (miễn phí)
Bảng dưới đây mô tả chi tiết đơn giá lưu lượng truyền tải tương ứng với các mức độ sử dụng khác nhau:
Lưu lượng download và truyền tải sang các dịch vụ khác Đơn giá (VNĐ/GB)
Lưu lượng (GB/Giờ)
Từ Đến
0 7 800
7 14 560
14 69 330
69 139 320
139 278 310
278 417 300
417 556 290
556 694 280
694 1111 270
1111 1389 260
1389 Trở lên 250
Lưu lượng upload Miễn phí