BẢNG GIÁ

GIÁ THUÊ BAO GÓI LƯU TRỮ THEO THÁNG (CHƯA BAO GỒM 10% VAT)
Lưu trữ
Dung lượng lưu trữ được tính toán trung bình theo đơn vị GB/giờ (mỗi Gigabyte sử dụng mỗi giờ).
Giá theo giờ: 2.5 (VNĐ/GB)
Lưu lượng truyền tải
Lưu lượng truyền tải (data transfer) bao gồm lưu lượng download file và lưu lượng truyền tải sang hệ thống khác (ví dụ CDN). Nhưng không bao gồm lưu lượng upload file (miễn phí)

Lưu lượng (GB)

280 (VNĐ/GB)