Tags: Vccloud

Tìm hiểu về Volume – Snapshot
Tìm hiểu về Volume – Snapshot

Volume là thiết bị block storage bạn có thể gắn vào cloud server để dùng như một ổ cứng cố...

Với BizFly Cloud, bảo mật của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu
Với BizFly Cloud, bảo mật của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu

Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu trong lúc chúng ta đang yên chí up file, xây dựng web, thì...

Giới Thiệu Về Bizfly Cloud
Giới Thiệu Về Bizfly Cloud

Bizfly Cloud phát triển từ phòng Công nghệ Hệ thống (Platform) với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, ứng...