GIÁ LƯU TRỮ THEO GIỜ

* Giá chưa bao gồm 10% VAT

Dung lượng lưu trữ được tính toán trung bình theo đơn vị GB/Giờ (mỗi Gigabyte sử dụng mỗi giờ):

Đơn giá (VNĐ/GB/Giờ)

2.5
* Ví dụ:
  • - Trong giờ đầu tiên sử dụng, khách hàng tải lên 2 image với dụng lượng lưu trữ thực tế tương ứng là 5GB và 13GB. Như vậy trung bình trong giờ đó khách hàng đã sử dụng (0 + 5 + 13) / 3 = 6GB.
  • - Theo đơn giá trên, số tiền phải trả cho lượng lưu trữ trong giờ này là 6 * 2.5 = 15 VNĐ.GIÁ CÁC LƯU LƯỢNG TRUYỀN TẢI

* Giá chưa bao gồm 10% VAT
  • - Lưu lượng truyền tải (data transfer) bao gồm lưu lượng download (pull image) và lưu lượng truyền tải sang hệ thống quét lỗ hổng bảo mật. Nhưng không bao gồm lưu lượng upload (miễn phí).

Lưu lượng (GB/Giờ)

280 (VNĐ/GB)