Tác giả: content

Hướng dẫn cài đặt sử dụng Expo
Hướng dẫn cài đặt sử dụng Expo
08-02-2018

React Native là frame work được tạo bởi Facebook, cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng...

Git - Viết commit đẹp
Git - Viết commit đẹp
31-01-2018

Hiện nay, Git là skill gần như bắt buộc trong các bản tin tuyển dụng lập trình viên. Đôi khi...

Hướng dẫn cài đặt ngx_pagespeed trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt ngx_pagespeed trên CentOS 7
11-12-2017

Pagespeed là một module cho phép giảm thời gian tải trang, tăng tốc độ website phát triển bởi ông lớn...

Kích hoạt âm thanh trên Remote Windows Server 2008 R2
Kích hoạt âm thanh trên Remote Windows Server 2008 R2
09-12-2017

Để nghe được âm thanh trên remote windows server 2008, cần thực hiện 2 phần thiết lập. Cùng Bizfly Cloud...

Sử dụng "ausearch" để thực hiện truy vấn các audit logs
Sử dụng "ausearch" để thực hiện truy vấn các audit logs
07-12-2017

Audit dùng để theo dõi các thông tin liên quan đến bảo mật trên hệ thống. Audit tạo ra các...

Autrace - Công cụ kiểm tra, thống kê, theo dõi các tiến trình Linux
Autrace - Công cụ kiểm tra, thống kê, theo dõi các...
06-12-2017

Khá nhiều người vẫn chưa biết đến Autrace là gì? Những thông tin cần biết về Autrace sẽ được Bizfly...

Tìm hiểu về công cụ hỗ trợ pam_tty_audit trong Linux Auditting
Tìm hiểu về công cụ hỗ trợ pam_tty_audit trong Linux Auditting
05-12-2017

Linux Auditting là gì? Công cụ pam_tty_audit được sử dụng để làm gì? Cùng Bizfly Cloud tìm hiểu những thông...

Audit hệ thống Linux với Auditd Tool trên CentOS/RHEL
Audit hệ thống Linux với Auditd Tool trên CentOS/RHEL
04-12-2017

Audit hệ thống đơn giản là việc phân tích sâu về hệ thống với 1 mục tiêu cụ thể. Một...