Tác giả: Bizfly Cloud Vinh Pham

Scheduling trên Kubernetes (phần 1)
Scheduling trên Kubernetes (phần 1)

Bài viết này sẽ giới thiệu về một chủ đề trong đó là lập lịch trên kubernetes.

So sánh HTTP/2 và HTTP/3
So sánh HTTP/2 và HTTP/3

Liệu rằng HTTP/3 có thể thay thế được hoàn toàn vị trí của HTTP/2 hiện tại? Bài viết này sẽ...

Scheduling trên Kubernetes (phần 2)
Scheduling trên Kubernetes (phần 2)

Bài này sẽ tiếp tục giới thiệu một số cách thức lập lịch được sử dụng trong cấu hình ứng...

Cấu hình bảo mật cho SSH bằng Fail2ban trên Ubuntu 22.04
Cấu hình bảo mật cho SSH bằng Fail2ban trên Ubuntu 22.04

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách cài đặt và sử dụng Fail2ban trên máy chủ Ubuntu 22.04.

Migrate data giữa các postgresql server sử dụng pglogical
Migrate data giữa các postgresql server sử dụng pglogical

Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc làm thế nào để thực hiện di chuyển dữ liệu (migrate...

Incremental Backup là gì?
Incremental Backup là gì?

Incremental Backup là một phương pháp được sử dụng trong giải pháp backup dữ liệu. Phương pháp này nghĩa là...

Cấu hình bảo mật cho Nginx bằng Let’s Encrypt trên Ubuntu 22.04
Cấu hình bảo mật cho Nginx bằng Let’s Encrypt trên Ubuntu...

Trong bài viết này, ta sử dụng Certbot để lấy chứng chỉ SSL miễn phí cho Nginx trên hệ điều...

How To View and Configure Linux Logs on Ubuntu, Debian, and CentOS
How To View and Configure Linux Logs on Ubuntu, Debian, and...

Quản trị viên hệ thống Linux thường cần xem các log files cho mục đích khắc phục sự cố. Đây...

How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a Crash or Reboot – Part 2: Reference
How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a...

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ dùng systemd để cấu hình MySQL tự động khởi động lại sau reboot...

How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a Crash or Reboot – Part 1: Practical Examples
How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a...

Trong hướng dẫn này gồm hai phần, bạn sẽ học cách cấu hình một dịch vụ Linux để khởi động...