Tác giả: Bizfly Cloud Vinh Pham

Migrate data giữa các postgresql server sử dụng pglogical
Migrate data giữa các postgresql server sử dụng pglogical

Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc làm thế nào để thực hiện di chuyển dữ liệu (migrate...

ServiceAccount và RBAC trong kubernetes
ServiceAccount và RBAC trong kubernetes

Bài viết này đề cập đến ServiceAccount và Role Based Access Control (RBAC). Cách client xác thực với API server...

Tạo CI/CD với BKE sử dụng Github Action
Tạo CI/CD với BKE sử dụng Github Action

Trong techblog này, tôi sẽ hướng dẫn deploy một ứng dụng python đơn giản lên cụm BKE, và sẽ triển...

Incremental Backup là gì?
Incremental Backup là gì?

Incremental Backup là một phương pháp được sử dụng trong giải pháp backup dữ liệu. Phương pháp này nghĩa là...

Cấu hình bảo mật cho Nginx bằng Let’s Encrypt trên Ubuntu 22.04
Cấu hình bảo mật cho Nginx bằng Let’s Encrypt trên Ubuntu...

Trong bài viết này, ta sử dụng Certbot để lấy chứng chỉ SSL miễn phí cho Nginx trên hệ điều...

Sử dụng Haproxy làm Load Balancer Layer 7 cho Wordpress và Nginx trên Ubuntu 22.04
Sử dụng Haproxy làm Load Balancer Layer 7 cho Wordpress và...

Bài viết này, mình hướng dẫn sử dụng HAProxy làm bộ cân bằng tải ở layer 7 cho nhiều ứng...

How To View and Configure Linux Logs on Ubuntu, Debian, and CentOS
How To View and Configure Linux Logs on Ubuntu, Debian, and...

Quản trị viên hệ thống Linux thường cần xem các log files cho mục đích khắc phục sự cố. Đây...

Cách triển khai Nginx Ingress với Cert-Manager trên Bizfly Kubernetes Engine
Cách triển khai Nginx Ingress với Cert-Manager trên Bizfly Kubernetes Engine

Kubernetes Ingress cho phép người quản trị định tuyến lưu lượng từ bên ngoài vào các Service cụm Kubernetes. Có...

How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a Crash or Reboot – Part 2: Reference
How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a...

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ dùng systemd để cấu hình MySQL tự động khởi động lại sau reboot...

How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a Crash or Reboot – Part 1: Practical Examples
How To Configure a Linux Service to Start Automatically After a...

Trong hướng dẫn này gồm hai phần, bạn sẽ học cách cấu hình một dịch vụ Linux để khởi động...