Tags: http

Mức độ bảo mật của HTTP và HTTPS đến đâu?
Mức độ bảo mật của HTTP và HTTPS đến đâu?
Security
17-05-2018

HTTP là 1 giao thức truyền nhận dữ liệu, HTTPS là sự kết hợp giữa HTTP và SSL, TSL sử...

OptionBleed – Lỗ hổng trong phương thức HTTP OPTION cho phép trích xuất thông tin bộ nhớ trên máy chủ Apache
OptionBleed – Lỗ hổng trong phương thức HTTP OPTION cho phép trích xuất thông...
Security
06-10-2017

Mới đây chuyên gia bảo mật Hannob người Đức đã phát hiện ra lỗ hổng bảo mật liên quan tới...