Tác giả: Tô Linh

Access Control List là gì? Tại sao ACL có vai trò quan trọng trong bảo mật?
Access Control List là gì? Tại sao ACL có vai trò...
01-11-2021

Trong thế giới mạng máy tính, Access Control List (ACL) là một trong những thành phần cơ bản nhất của...