Tác giả: Huong

Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam hiện nay
Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo...
15-10-2021

Cho đến nay, xu hướng chuyển đổi số giáo dục đã có những tác động rất tích cực đến nền...

Tự động mở rộng quy mô với Apache Helix và Apache YARN
Tự động mở rộng quy mô với Apache Helix và Apache...
15-10-2021

Tự mở rộng quy mô với Apache Helix và Apache YARN bằng cách nào nhanh nhất? Hãy cùng với Bizfly...

Mở rộng quy mô dịch vụ nhỏ với Message Queues, Spring Boot and Kubernetes
Mở rộng quy mô dịch vụ nhỏ với Message Queues, Spring...
15-10-2021

Khi bạn thiết kế và xây dựng các ứng dụng ở quy mô lớn, bạn phải đối mặt với hai...

Chuyển đổi số giáo dục: Thách thức và cơ hội trong việc tổ chức dạy học trực tuyến
Chuyển đổi số giáo dục: Thách thức và cơ hội trong...
15-10-2021

Đại dịch Covid-19 gây ra những ảnh hưởng vô cùng lớn cho ngành giáo dục. Việc tạm ngừng giảng dạy...

Xu hướng dạy học trực tuyến E-learning kết hợp Cloud Server
Xu hướng dạy học trực tuyến E-learning kết hợp Cloud Server
15-10-2021

Có thể thấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp Cloud Server đang dần...

Hệ thống dạy học trực tuyến - Moodle nền tảng quản lý học tập phổ thông nhất hiện nay
Hệ thống dạy học trực tuyến - Moodle nền tảng quản...
15-10-2021

Phần mềm Moodle quản lý E-learning hiện là công cụ quản là và dạy học trực tuyến được nhiều người...

Những khó khăn của nhà trường khi triển khai nền tảng dạy học trực tuyến
Những khó khăn của nhà trường khi triển khai nền tảng...
15-10-2021

Trong thời gian bùng lại dịch Covid, nhà trường các cấp phải sử dụng phương thức học trực tuyến để...