Trang chủ Tool support

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin

Sau khi chứng chỉ được cấp và gửi cho bạn từ Certificate Authority, bạn có thể tiến hành cài đặt nó. Bài viết dưới đây Bizfly Cloud sẽ chỉ ra cách cài đặt SSL certificate trên Direct Admin.

- Đăng nhập vào DirectAdmin panel của bạn với quyền truy cập Người dùng.

- Nhấp vào tùy chọn SSL Certificates trong phần Advanced Features.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 1.

Chọn nút radio 'Paste a pre-generated certificate and key'. Trong trường bên dưới, hãy dán Private Key được tạo cùng với mã CSR và chứng chỉ bạn nhận được từ Certificate Authority ngay sau RSA key từ dòng mới.

Nếu private key đã được điền đầy đủ, chỉ cần sao chép chứng chỉ của bạn bao gồm ----- BEGIN CERTIFICATE ----- và ----- END CERTIFICATE ----- tags và dán nó bên dưới khóa.

Khi bạn đã nhập cả hai mã, hãy nhấp vào nút 'Lưu'.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 2.

Để certificate được tin cậy trong tất cả các trình duyệt web, bạn cần phải cài đặt CA certificate chain (CA Bundle) mà bạn nhận được từ Certificate Authority.

Để tải lên  CA bundle file, hãy nhấp vào liên kết 'Click Here to paste a CA Root Certificate'.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 3.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 4.

Certificate Authority SSL Certificate

Sao chép tất cả chứng chỉ từ CA bundle file, dán chúng vào trường Certificate Authority SSL Certificate, chọn Use a CA Cert và nhấp vào nút Save.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 5.

SSL Certificates page

Đảm bảo rằng kết nối SSL được bật cho miền này. Xác nhận tương ứng có sẵn ở đầu trang Chứng chỉ SSL.

Nếu SSL bị tắt, bạn có thể nhấp vào liên kết 'You can enable it here', chọn hộp Secure SSL và nhấn nút 'Lưu'.

Hướng dẫn cài đặt SSL certificate trên Direct Admin - Ảnh 6.

Nếu SSL bị tắt

Chứng chỉ của bạn đã được cài đặt.

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

Chúc các bạn thao tác thành công!

Dịch từ: helpdesk.ssls.com/hc/en-us/articles/203505551-How-to-install-a-SSL-certificate-in-DirectAdmin