Bizfly Cloud Spot Instance

Tiết kiệm chi phí máy chủ tới 90%

Thanh toán  tới từng giây

Triển khai và chạy các ứng dụng, chương trình cần khả năng tăng trưởng tài nguyên nhanh chóng với chi phí tối thiểu

Bizfly Cloud Spot Instance
Bizfly Cloud Spot Instance

Cung cấp phương án thanh toán linh hoạt hơn và tối ưu hơn, chi phí được tính tới từng giây, giúp tiết kiệm tới 90% so với Cloud Server On Demand.
Mở rộng tài nguyên linh hoạt cho mọi yêu cầu công việc trong khi vẫn tiết kiệm chi phí giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi triển khai các dự án tiềm năng hay đạt được mục tiêu kinh doanh kỳ vọng...

Bizfly Cloud Spot InstanceCung cấp phương án thanh toán linh hoạt hơn và tối ưu hơn, chi phí được tính tới từng giây, giúp tiết kiệm tới 90% so với Cloud Server On Demand.
Mở rộng tài nguyên linh hoạt cho mọi yêu cầu công việc trong khi vẫn tiết kiệm chi phí giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi triển khai các dự án tiềm năng hay đạt được mục tiêu kinh doanh kỳ vọng...

Các nhu cầu sử dụng Bizfly Cloud Spot Instance

Sử dụng cho các Node Kubernetes

Dễ dàng mở rộng tài nguyên các cụm máy chủ để chạy các worker node với Bizfly Kubernetes Engine, giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển ứng dụng khác nhau với chi phí tiết kiệm nhất.

Chạy các ứng dụng hiệu năng cao

Bizfly Cloud Spot Instance phù hợp cho các chương trình cần hiệu năng tính toán cao và chạy nhiều tác vụ đồng thời khi cần mở rộng hạ tầng liên tục, qua đó giúp tối ưu hiệu quả hoạt động và giảm chi phí sử dụng tài nguyên.

Xử lý dữ liệu lớn và Machine Learning

Tăng tốc độ xử lý các công việc ML và dữ liệu lớn để phục vụ cho các nhu cầu phân tích dữ liệu tức thời, chạy các dữ liệu thời gian, dữ liệu tăng trưởng liên tục nhờ khả năng nhanh chóng tăng giảm quy mô tài nguyên với chi phí thấp.

Sử dụng cho CI/CD

Dễ dàng và nhanh chóng triển khai CI/CD trên đám mây Bizfly Cloud. Tăng tốc tự động hóa việc triển khai nhờ tự động mở rộng các cụm theo nhu cầu phát triển tại mỗi thời điểm.

Đăng ký sử dụng Bizfly Cloud Spot Instance

Để tiết kiệm chi phí tối ưu ngay hôm nay!

Đăng ký ngay

Để lại thông tin để Bizfly Cloud liên hệ

Bizfly Cloud sẽ liên hệ với bạn ngay để được trực tiếp giải quyết vấn đề

Điền form hỗ trợ

Nhận hướng dẫn từ chuyên gia bán hàng

Tổng đài Bizfly Cloud hỗ trợ 24/7

scroll-top