GIÁ LƯU TRỮ THEO GIỜ

* Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đơn giá theo giờ PAYG (VNĐ/GB/Giờ)

2,5

GIÁ CÁC TÀI NGUYÊN PHÁT SINH KHÁC

STT

Đơn giá (VNĐ/1000 Requests)

1 100

Lưu lượng (GB/Giờ)

280 (VNĐ/GB)