Token là gì? Hoạt động của token trong mạng máy tính như thế nào?

Token có thể là một thuật ngữ khá quen thuộc trong blockchain tương tự như coin hay bitcoin, một loại tiền tệ của tương lai. Nhưng trong công nghệ máy tính, token lại có ý nghĩa... +

Các loại Token trên Openstack

Token là một phương thức dùng để định danh và xác thực người dùng trong Openstack (OPS). Một user muốn gọi tới bất kì API nào của OPS, họ cần được chứng minh rằng họ là ai và họ... +