Tags: Token

Token là gì? Hoạt động của token trong mạng máy tính như thế nào?
Token là gì? Hoạt động của token trong mạng máy tính như thế nào?
Development
chaupm
29-10-2018

Token được biết đến là chữ ký số hay chữ ký điện tử đã được mã hóa bởi những con...

Các loại Token trên Openstack
Các loại Token trên Openstack
Kiến thức cơ bản
hieu nguyen
27-09-2017

Token là một phương thức dùng để định danh và xác thực người dùng trong Openstack (OPS). Một user muốn...

Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH