Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2

Distributed File System (DFS) là một giải pháp cho phép người quản trị tập trung các dữ liệu nằm rời rạc trên các file server về một thư mục chung và thực hiện các tính năng... +

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04

Joomla là một trình quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở phổ biến sử dụng PHP và MySQL. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau làm cho nó trở thành một hệ thống quản lý nội dung... +

Giám sát hệ thống với Htop

Hệ thống của bạn sau một thời gian sử dụng có thể có một vài dấu hiệu bất thường như chậm, treo... Trong hệ điều hành Linux/ Unix đã có sẵn câu lệnh top để theo dõi các process,... +

Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy linux với ưu điểm đơn giản hơn và nhanh hơn nhiều so với công cụ truyền thống ‘netstat’.

Tìm hiểu về Iptables (phần 2)

Ở bài trước , chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, các table, chain, rule của iptables. Phần này sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, giúp các bạn hiểu thêm cách sử dụng iptables tạo tường... +

Tìm hiểu về Iptables (phần 1)

Trong các server Linux luôn tích hợp sẵn một hệ thống tường lửa (firewall), đây là công cụ tường lửa rất mạnh, tuy nhiên lại hơi khó dùng với những người mới. Trong bài này,... +

Sử dụng ERB trong file YAML

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file  config.yml  thông thường

[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Trong  phần 1 , chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh  awk '!a[$0]++' file  và đặt bốn câu hỏi:

[Loadavg] - Phần I : Tổng quan Loadavg

Ting ..ting.. không phải lương về đâu các bạn. Tiếng tin nhắn cảnh báo đã không còn xa lạ gì với một sysadmin. Login vào server để kiểm tra nguyên nhân.

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một... +