Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2

Distributed File System (DFS) là một giải pháp cho phép người quản trị tập trung các dữ liệu nằm rời rạc trên các file server về một thư mục chung và thực hiện các tính năng... +

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1

Hiện nay tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng máy tính để phục vụ cho mục đích công việc, vậy những file Excel, Word, PowerPoint...do nhân viên tạo ra doanh nghiệp có cần quản lý... +

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04

Joomla là một trình quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở phổ biến sử dụng PHP và MySQL. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau làm cho nó trở thành một hệ thống quản lý nội dung... +

Giám sát hệ thống với Htop

Hệ thống của bạn sau một thời gian sử dụng có thể có một vài dấu hiệu bất thường như chậm, treo... Trong hệ điều hành Linux/ Unix đã có sẵn câu lệnh top để theo dõi các process,... +

Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy linux với ưu điểm đơn giản hơn và nhanh hơn nhiều so với công cụ truyền thống ‘netstat’.

Tìm hiểu về Iptables (phần 2)

Ở bài trước , chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, các table, chain, rule của iptables. Phần này sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, giúp các bạn hiểu thêm cách sử dụng iptables tạo tường... +

Sử dụng SSH an toàn với Fail2ban

Để kết nối đến các máy chủ ảo hay muốn điều khiển từ xa một máy chủ nào đó ta thường sử dụng SSH, phương pháp này tiềm ẩn rủi ro hacker có thể dò đoán mật khẩu đăng nhập. Một biện... +

Sử dụng ERB trong file YAML

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file  config.yml  thông thường

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một... +