Tags: sys-Ops

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup – Phần 2

Sys-Ops
hieu nguyen
13-09-2017

Distributed File System (DFS) là một giải pháp cho phép người quản trị tập trung các dữ liệu nằm rời...

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1

Sys-Ops
Vici
08-09-2017

Hiện nay tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng máy tính để phục vụ cho mục đích công việc,...

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04

Cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04

Sys-Ops
Vici
30-08-2017

Joomla là một trình quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở phổ biến sử dụng PHP và MySQL....

Giám sát hệ thống với Htop

Giám sát hệ thống với Htop

Thủ thuật
Vici
23-08-2017

Hệ thống của bạn sau một thời gian sử dụng có thể có một vài dấu hiệu bất thường như...

Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Thủ thuật
chaupm
10-08-2017

Lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy linux với ưu điểm đơn...

Tìm hiểu về Iptables (phần 2)

Tìm hiểu về Iptables (phần 2)

Ở bài trước , chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, các table, chain, rule của iptables. Phần này...

Sử dụng SSH an toàn với Fail2ban

Sử dụng SSH an toàn với Fail2ban

Thủ thuật
Vici
26-07-2017

Để kết nối đến các máy chủ ảo hay muốn điều khiển từ xa một máy chủ nào đó ta...

Sử dụng ERB trong file YAML

Sử dụng ERB trong file YAML

Sys-Ops
Vici
17-07-2017

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file config.yml thông...

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

Sys-Ops
Vici
15-07-2017

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một...

Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH