Lập trình viên là gì? 3 điều quan trọng để hiểu về nghề lập trình

Lập trình viên là gì? Họ là những người thiết kế và tạo ra các phần mềm, ứng dụng trên di động/máy tính mà chúng ta sử dụng hàng ngày, bằng việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình... +

15 bí mật về lập trình viên mà bạn chưa hề biết

15 bí mật về lập trình viên dưới đây chắc chắn không phải điều mà ai cũng biết. Lập trình viên là người viết ra các chương trình máy tính.