Tags: awk

[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Sys-Ops
Vici
15-07-2017

Trong phần 1 , chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk...

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

Sys-Ops
Vici
15-07-2017

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep,...

Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH