Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowTraffic Manager

Bizfly Cloud Traffic Manager

checkedTheo dõi và điều phối truy cập theo nhu cầu tới các Endpoint (IP, domain) nằm ở nhiều Data center hoặc nhiều
nền tảng hạ tầng khác nhau trong mô hình Hybrid Cloud / Public Cloud

checkedĐồng thời giúp tăng tính sẵn sàng cho website, ứng dụng di động nhờ cơ chế health check

checkedBizfly Cloud Tiên phong phát triển tại Việt Nam

Bảng giá dịch vụ Traffic Manager

price-divider

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

DNS Query

1.000.000 - 1.000.000.000
query/ tháng

Giá theo giờ:

12.000
vnđ/1 triệu query)

> 1.000.000.000
query/ tháng

Giá theo giờ:

9.000
(vnđ/1 triệu query vượt)

HEALTH CHECK ENDPOINT

External basic

Giá theo giờ:

13
(vnđ/endpoint/giờ)

Internal basic

Giá theo giờ:

9
(vnđ/endpoint/giờ)

scroll-top