OWNCLOUD

ownCloud là một bộ phần mềm client-server được sử dụng trong việc tạo và sử dụng các dịch vụ lưu trữ tệp. Về cơ bản, các chức năng của ownCloud tương tự như Dropbox, nhưng sự khác biệt của ownCloud nằm ở Server Edition. Server Edition của ownCloud miễn phí và là mã nguồn mở cho phép bất kỳ người dùng nào đều có thể cài đặt và vận hành miễn phí trên server riêng. ownCloud cũng hỗ trợ các extensions, cho phép nó hoạt động như Google Drive: chỉnh sửa tài liệu trực tuyến, calendar và đồng bộ hóa liên lạc...

Với các tính năng tối ưu này, BizFly Cloud đã phát triển hệ thống Pre-built Applications tích hợp việc cài đặt ownCloud như là một tính năng của sản phẩm Cloud server. Khi sử dụng Pre-built Applications, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cài đặt ownCloud

Bảng giá