NEXTCLOUD

Nextcloud là phần mềm nguồn mở cho phép người dùng chạy dịch vụ lưu trữ đám mây cá nhân. Tương tự như ownCloud, Nextcloud có các tính năng giống với Dropbox. Phần mềm máy chủ Nextcloud có thể được cài đặt miễn phí trên Linux và phần mềm client có thể được cài đặt trên các máy tính chạy Windows, OS X hoặc Linux. Nextcloud cũng có sẵn cho Android và iOS trên các thiết bị di động.

Hiện tại, BizFly Cloud đã phát triển hệ thống Pre-built Applications tích hợp việc cài đặt NextCloud như là một tính năng của sản phẩm Cloud server. Khi sử dụng Pre-built Applications, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cài đặt NextCloud phiên bản mới nhất, được cài đặt trên các nền tảng hệ điều hành Ubuntu 16.04 hoặc CentOS 7.

Bảng giá