LAMP Stack

LAMP là sự kết hợp của Linux + Apache + MySQL + PHP. LAMP stack là một bộ phần mềm sử dụng trên Linux (L) bao gồm Apache (A), MySQL (M) và PHP (P), đây là một tổ hợp ứng dụng phổ biến cho việc tạo và triển khai các ứng dụng web động. Trong tổ hợp này, Linux là hệ điều hành cho các ứng dụng web, MySQL được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, Apache sử dụng làm máy chủ web, PHP được sử dụng để xử lý nội dung động.

Ưu điểm của LAMP Stack là các thành phần của trong nó đều Open Source, chi phí để sở hữu và chi phí bản quyền đều bằng 0. Tuy nhiên quá trình cài đặt thủ công Stack này khá phức tạp và dễ phát sinh lỗi. Để khắc phục vấn đề này, BizFly Cloud đã phát triển hệ thống Pre-built Applications tích hợp việc cài đặt LAMP Stack như là một tính năng của Cloud server. Khi sử dụng Pre-built Applications, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cài đặt LAMP Stack phiên bản mới nhất chỉ bằng một cú click chuột trong thời gian vài phút trên các nền tảng hệ điều hành Ubuntu 16.04 hoặc CentOS 7.

Bảng giá