GITLAB

GitLab là một nền tảng sử dụng để quản lý kho lưu trữ git. Có thể xem GitLab như một thay thế cho Github hoặc Bitbucket hoặc các dịch vụ khác tương tự. Đây là một ấn tượng tuyệt vời cho những người mới lần đầu biết đến GitLab. Ngoài việc lưu trữ code, các dịch vụ này cung cấp tính năng bổ trợ được thiết kế để giúp quản lý vòng đời phát triển phần mềm. Các tính năng bổ sung này bao gồm quản lý việc chia sẻ code giữa người dùng khác nhau, theo dõi lỗi, không gian wiki và các công cụ khác dành cho ‘social coding'.

Hệ thống Pre-build Apps của BizFly Cloud đã tích hợp các phiên bản GitLab bao gồm cả phiên bản mới nhất Gitlab Enterprise Edition, do đó, khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn để cài đặt phiên bản phù hợp nhất chỉ trong một cú click. Nhanh chóng, không tốn thời gian, công sức, loại bỏ mọi phiền toái là những gì khách hàng sẽ đạt được với tính năng Pre-build Apps của sản phẩm Cloud server.

Bảng giá