CentOs Web Panel (CWP)

CentOS Web Panel (CWP) là một hosting control panel tập trung vào việc quản lý dễ dàng và nhanh chóng môi trường lưu trữ trên Dedicated server hoặc VPS. Đúng như tên gọi, CWP sẽ được cài đặt trên server có chạy CentOS. CentOS là một trong những hệ điều hành server phổ biến nhất do nó sở hữu giấy phép miễn phí, quản lý dễ dàng và vô số các hướng dẫn chi tiết có sẵn trên Internet.

Hơn nữa, CWP còn là một công cụ miễn phí và nhanh chóng để quản lý một doanh nghiệp hoặc một website thương mại, cung cấp roam miễn phí trên hệ thống cốt lõi và cho phép người dùng sửa đổi theo nhu cầu. Hiện tại, BizFly Cloud đã phát triển hệ thống Pre-built Applications tích hợp việc cài đặt CWP như là một tính năng của sản phẩm Cloud server. Khi sử dụng Pre-built Applications, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cài đặt CWP phiên bản mới nhất, được cài đặt trên các nền tảng hệ điều hành Ubuntu 16.04 hoặc CentOS 7.

Bảng giá