Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowKafka

Bizfly Kafka - Kafka as a service

checkedTự động hóa hoàn toàn việc quản lý, du trì và mở rộng các cum Apache Kafka

checkedTruyền dữ liệu thời gian thực an toàn với độ sẵn sàng cao

checkedKhông tốn công sức triển khai, dễ dàng quản lý giúp tối ưu chi phí tài nguyên, nguồn lực.

Bảng giá dịch vụ Kafka

divider line

Chi phí dịch vụ Bizfly Kafka được tính theo các thông số như bảng dưới đây
Chi phí (Chưa bao gồm 10% VAT)

Thông số
Giá trị
Số giờ
Thành tiền (VNĐ)
Partiton
1
1
31.05
Storage
1 GB
1
2.88
Data In
(Tính theo rate tranfer)
1 GB
2,070
Data Out
(Tình theo rate transfer)
1 GB
1,035

Cách tính giá Data Transfer

Giả sử bạn tạo 1 topic có 5 partitions (replica = 2 thì topic đó sẽ là 10 partitions),
bạn đẩy vào 100 Gb data, sử dụng để lưu trữ dữ liệu và duy trì trong 1 tháng,
thì Data In sẽ là 100 * 2,070,
và bạn consume ra khoảng 200 Gb data
Biểu phí cho 1 tháng sẽ được tính như dưới đây:

Thông số
Định mức sử dụng
Tính phí
Thành tiền (VNĐ)
Partiton (Tính theo giờ)
10 partitions * 24h * 30 ngày
31.05 * 10 * 720
223,560
Storage
1Gb * 24h * 30 ngày
2.88 * 1 * 720
2,073.6
Data In
2,070 * 100
2,070 * 100
207,000
Data Out
1,035 * 200
1,035 * 200
207,000
scroll-top