Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowApp Engine

Bizfly Cloud App Engine

checkedTự động triển khai hạ tầng ứng dụng từ cơ bản tới chuyên sâu dựa trên source code hoặc image có sẵn.

checkedĐơn giản hóa tối đa công việc cho Developer, tối ưu chi phí hạ tầng cho doanh nghiệp.

checkedDịch vụ make in Vietnam, tiên phong trên thị trường.

Bảng giá dịch vụ App Engine

line

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

CPU
Bộ nhớ RAM
Số máy chủ
Volume (SSD)

Gói micro service

80 đ / giờ

Gói dev service

294 đ / giờ

Gói production service

1.018 đ / giờ

Phù hợp cho dịch vụ chạy thực tế cần khả năng sẵn sàng cao

Gói database service

606 đ / giờ

0.1 CPU
0.5 CPU
1 CPU
1 CPU

300 MB

1 GB

2 GB

2 GB

1

1
2
1

---

---

---

10 GB SSD

Cấu hình tùy chỉnh

line
scroll-top