Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowAPI Gateway

Bizfly API Gateway

checkedDịch vụ giúp khởi tạo, duy trì và bảo vệ các API ở mọi quy mô.

checkedBizfly Cloud phát triển và cung cấp tiên phong tại Việt Nam.

Bảng giá dịch vụ Bizfly API Gateway

divider line

Dịch vụ Bizfly API Gateway được tính theo số lượng Request sử dụng.
20 VNĐ/1000 Request

scroll-top