Tìm hiểu về Volume – Snapshot

Volume là thiết bị block storage bạn có thể gắn vào cloud server để dùng như một ổ cứng cố định. Snapshot là cơ chế tạo ra “bản sao” của volume, lưu trữ toàn bộ định dạng và dữ... +

Với BizFly Cloud, bảo mật của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu

Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu trong lúc chúng ta đang yên chí up file, xây dựng web, thì đối thủ đã có một plan cụ thể cho việc tấn công và đánh cắp dữ liệu của mình không?

Giới Thiệu Về BizFly Cloud

BizFly Cloud phát triển từ phòng Công nghệ Hệ thống (Platform) với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới nhất phục vụ cho mục đích quy hoạch, xây... +