Trang chủ Content Delivery Network

Tổng Quan Về CDN- Content Delivery Network

Tổng Quan Về CDN- Content Delivery Network

Bạn chỉ có khoảng 8 giây để gây dựng được ấn tượng ban đầu với một khách hàng thông qua Website. Sẽ như thế nào nếu Website của bạn load lâu hơn 8 giây? Chắc bạn cũng có thể hình dung ra kết quả.
Bạn muốn tiếp tục bị rời bỏ hay ngày càng tăng lượng truy cập?

Câu trả lời chính là CDN

Cùng tìm hiểu về CDN với inforgraphic dưới đây nhé!