Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một... +

Configuration Management

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong Cloud Computing.

Linux Policy Routing

Linux Policy Routing  là chủ đề được thảo luận trong  SystemEvolve 1x  diễn ra ngày 19/06. Đây là chủ đề khá bổ ích cho những người mới làm quen về mạng.

[AWK] Phần 1 - Tổng quan

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep, sed, awk...Bạn sẽ rất hay gặp awk trong xử lý file text, tuy nhiên, AWK là một ngôn... +

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình

SystemEvolve 1x  tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác biệt so với SaltStack. Vậy Ansible là gì? Sử dụng như thế nào? Trong loạt bài... +

[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1  Ansible - Cấu hình và cài đặt , tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ trợ người sử dụng nhiều hơn bằng cách đưa vào khái niệm... +