Tags: sysadmin

Configuration Management
Configuration Management
Sys-Ops
15-07-2017

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong...

Linux Policy Routing
Linux Policy Routing

Linux Policy Routing là chủ đề được thảo luận trong SystemEvolve 1x diễn ra ngày 19/06. Đây là chủ đề...

[AWK] Phần 1 - Tổng quan
[AWK] Phần 1 - Tổng quan
Sys-Ops
15-07-2017

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep,...

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình
[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình
Sys-Ops
15-07-2017

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác...

[Ansible] Phần 2 - Playbook
[Ansible] Phần 2 - Playbook
Sys-Ops
15-07-2017

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt , tôi đã giới thiệu một số command để thực thi...

Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH