Cách thức xử lý khi gặp sự cố với RANSOMEWARE

Khi gặp sự cố về RANSOMWARE – còn gọi là virus tống tiền các công việc cần thiết cho người làm IT (Security, Infrastructure, System, Network …) đó là:

[DR.VCCloud] Hãy làm theo các bước hướng dẫn này để bảo vệ máy tính của bạn...

Hôm nay, một loạt các công ty tư nhân trên thế giới đã thông báo về việc bị dính ransomware. Hiện chưa thể khẳng định các trường hợp này có liên quan đến nhau, một số trong đó cho... +