Các loại Token trên Openstack

Token là một phương thức dùng để định danh và xác thực người dùng trong Openstack (OPS). Một user muốn gọi tới bất kì API nào của OPS, họ cần được chứng minh rằng họ là ai và họ... +

Dự đoán xu hướng Cloud Computing 2015

Năm 2015 sẽ là một năm hứa hẹn nở rộ nhiều hơn nữa các dịch vụ Cloud-computing nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của Wearable Technology, Internet of Things, Big Data, Container... +